Hamp, miljø og bærekraft

Visste du at hamp er en av de mest anvendelige plantene på jordkloden? Det finnes skriftlige kilder på at nytteveksten har vært kultivert helt tilbake til prehistorisk tid og er at den er dyrket i et vidt spenn av klimasoner, fra syd og nord på hver sin halvkule og helt inn mot ekvator. På 1930-tallet ble amerikanerne oppfordret til å dyrke hamp og i 1938 kalte Popular Mechanics Magazine hampen for “The standard fiber of the world”. Av denne veksten kunne man lage 25 000 produkter. I dag får stadig flere land  opp øynene for mulighetene knyttet til hampproduksjon, og det er blitt lovlig å dyrke industriell hamp i over 30 land, deriblant alle EU-land. I Norge ble hampdyrking forbudt i 1965, selv etter tusen års trofast tjeneste som en viktig nyttevekst her i landet – og den er fortsatt lyst i bann. Plantens mangfoldige bruksområder, dens hardførhet og lange historie understreker at den kan spille en viktig rolle i omstillingen verdenssamfunnet nå går i møte og da bidra til den eventuelle fortsettelsen av et bærekraftig samfunn.

Continue reading

10 grunner til å innføre KarbonAvgift til Fordeling (KAF)

Asbjørn O. Stoveland, nestleder i Bygg- og Energigruppen i Naturvernforbundet Hordaland, energiingeniør i Sweco og en god venn av meg har oppsummert tidligere NASA forsker, nå klimaaktivist, James Hansens forslag om en type skattlegging som både kapitalist, sosialist og miljøverner kan godta. I tillegg er forslaget realistisk pga. sin brede apell til den gjengse borger. Les først en liten forklaring til forslaget, og deretter 10 oppsummerte grunner til hvorfor dette er et forslag man bør ta til seg.

Continue reading

Solcelleanlegg i Fana – Installasjon

I helgen var jeg for første gang med på å installere et solcelleanlegg på taket til Kjell Erik Husoms enebolig i Fana. Husoms anlegg har allerede 8 kW installert effekt vakuumrørsolfangere (110 rør), 12 solcellepaneler, luft-luft VP i ventilasjonsanlegget og luft-vann VP. Dagen startet med oppholdsvær, men solcellene endte ironisk nok opp med å bli installert i regnvær. Her er noen tanker om installasjonen og litt detaljer om anlegget.

Continue reading

Fredsfyrsten Augustus

Dette er en artikkel, i det som kan bli en artikkelserie, som tar for seg ett av flere likhetstrekk mellom keiser Augustus (og andre keisere) hans keiserteologi og Jesus. Keiser Augustus lukket Janustemplets porter og opprettet fred i romerriket – Pax Romana – etter 200 år med stridigheter. Han regnes som Roms første keiser og den som satte i gang overgangen fra den romerske republikk til et monarki med imperialistisk driv. I 9 f.v.t. ble det dedikert et fredsalter – Ara Pacis Augustae – til ham og Pax, den romerske gudinnen. Augustus ble akkurat som Jesus, omtalt og sett på som fredsfyrsten.

Continue reading