Eksempler på miljøvennlige boligbygg

I følge Enova står Norges 2,2 millioner husholdninger for et årlig energibruk på om lag 45 TWh (terrawattimer), tilsvarende nær 27 prosent av den totale energibruken i Norge., mens beregnet energibruk i norske yrkesbygninger  2010 var på 35,4 TWh – ca. 21 prosent av totalforbruket. Privatboliger står mao. for en vesentlig del av forbruket. Derfor er det viktig å fokusere på energieffektive og miljøvennlige boliger. Her følger en liste over spennende boligbygg som har hatt fokus på å være mest mulig miljøvennlig.

Continue reading

Permakultur & utdanningsmuligheter

Her er en liste, satt sammen av Spira Svendsen, over hvilke utdanningsmuligheter som eksisterer verden over innenfor Permakultur. Det skal presiseres at dette er en statisk liste som på denne siden sjeldent vil bli oppdatert. Den stadig oppdaterte versjonen av listen finnes originalt på bloggen «Permaculture Paths«. Den resterende teksten under er min oversettelse av originalordene publisert på engelsk av Spira Svendsen.

Continue reading

Hamp, miljø og bærekraft

Visste du at hamp er en av de mest anvendelige plantene på jordkloden? Det finnes skriftlige kilder på at nytteveksten har vært kultivert helt tilbake til prehistorisk tid og er at den er dyrket i et vidt spenn av klimasoner, fra syd og nord på hver sin halvkule og helt inn mot ekvator. På 1930-tallet ble amerikanerne oppfordret til å dyrke hamp og i 1938 kalte Popular Mechanics Magazine hampen for “The standard fiber of the world”. Av denne veksten kunne man lage 25 000 produkter. I dag får stadig flere land  opp øynene for mulighetene knyttet til hampproduksjon, og det er blitt lovlig å dyrke industriell hamp i over 30 land, deriblant alle EU-land. I Norge ble hampdyrking forbudt i 1965, selv etter tusen års trofast tjeneste som en viktig nyttevekst her i landet – og den er fortsatt lyst i bann. Plantens mangfoldige bruksområder, dens hardførhet og lange historie understreker at den kan spille en viktig rolle i omstillingen verdenssamfunnet nå går i møte og da bidra til den eventuelle fortsettelsen av et bærekraftig samfunn.

Continue reading

Cellulosebasert etanol – 2. generasjons biodrivstoff

I en verden som må kutte navlestrengen til fossil energi for å unngå klimaendringer, blir det viktigere og viktigere å finne erstatninger. I følge World Petroleum Council er 80 % av all transport i verden drevet av råoljederivater som diesel og bensin. Det er nettopp denne energien, drivstoff i flytende form, som er den vanskeligste å finne erstatninger for. Når det gjelder generering av elektrisitet har vi flere lønnsomme muligheter å satse på som f.eks. vann, vind og sol. Det er derimot noe ganske annet når vi snakker om erstatte rollen den flytende råoljen har spilt for oss.  Den er fullspekket av energi på et lite volum og kan lett lagres og flyttes på. Den er alt man kan drømme om som energibærer! Som foreløpig erstatning, som realistisk sett kun er et tilskudd, har det blitt utnyttet sukker og stivelse lett tilgjengelig i f.eks. hvete, mais, sukkerroer, poteter og sukkerrør til å lage alkoholet etanol (C2H5OH) gjennom fermentering og destillering. Planteoljer er også blitt utnyttet til å lage biodiesel via kjente kjemiske prosesser. Disse såkalte 1. generasjons biodrivstoffene er for øvrig problematisk av flere årsaker, som at dyrt drivstoff produseres i konflikt med viktig matjord og at mye energi, som også kan være fossil, er brukt i prosessene. Derfor har det vært et mål å kunne utnytte biomasse til å produsere flytende drivstoff uten at det konkurrerer med matjord. Dette gjøres ved å utnytte det godt skjulte sukkeret som finnes i cellulosen i all slags biomasse fra restprodukter i jordbruket, trevirke fra byggsektoren til direkte utvinning av skog og andre avlinger med mye fiber. Her skal vi se spesifikt på om lignocellulosebasert etanol har potensialet til å erstatte råolje. Continue reading

10 grunner til å innføre KarbonAvgift til Fordeling (KAF)

Asbjørn O. Stoveland, nestleder i Bygg- og Energigruppen i Naturvernforbundet Hordaland, energiingeniør i Sweco og en god venn av meg har oppsummert tidligere NASA forsker, nå klimaaktivist, James Hansens forslag om en type skattlegging som både kapitalist, sosialist og miljøverner kan godta. I tillegg er forslaget realistisk pga. sin brede apell til den gjengse borger. Les først en liten forklaring til forslaget, og deretter 10 oppsummerte grunner til hvorfor dette er et forslag man bør ta til seg.

Continue reading

Solcelleanlegg i Fana – Installasjon

I helgen var jeg for første gang med på å installere et solcelleanlegg på taket til Kjell Erik Husoms enebolig i Fana. Husoms anlegg har allerede 8 kW installert effekt vakuumrørsolfangere (110 rør), 12 solcellepaneler, luft-luft VP i ventilasjonsanlegget og luft-vann VP. Dagen startet med oppholdsvær, men solcellene endte ironisk nok opp med å bli installert i regnvær. Her er noen tanker om installasjonen og litt detaljer om anlegget.

Continue reading

Fredsfyrsten Augustus

Dette er en artikkel, i det som kan bli en artikkelserie, som tar for seg ett av flere likhetstrekk mellom keiser Augustus (og andre keisere) hans keiserteologi og Jesus. Keiser Augustus lukket Janustemplets porter og opprettet fred i romerriket – Pax Romana – etter 200 år med stridigheter. Han regnes som Roms første keiser og den som satte i gang overgangen fra den romerske republikk til et monarki med imperialistisk driv. I 9 f.v.t. ble det dedikert et fredsalter – Ara Pacis Augustae – til ham og Pax, den romerske gudinnen. Augustus ble akkurat som Jesus, omtalt og sett på som fredsfyrsten.

Continue reading